ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Ιατρική Ομάδα μας αποτελείται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως:

  • Αναισθησιολόγοι

  • Γενικοί Ιατροί

  • Γενικοί Χειρουργοί

  • Καρδιολόγοι

  • Ορθοπεδικοί

  • Παθολόγοι

  • Παιδίατροι

  • Πνευμονολόγοι

Όλοι οι ιατροί μας έχουν μετεκπαίδευση στην Ε.Π.Ι  (Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική) έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα κάθε είδους βοήθεια στον ασθενή που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και να προβαίνουν σε διάφορες ιατρικές πράξεις και να σταθεροποιούν τον ασθενή ώστε να μεταφέρεται με ασφάλεια στον καταλληλότερο υγειονομικό σχηματισμό