ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ (ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΝ) ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ

 

Στην EuroAmbulance εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με επαγγελματισμό και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, κάθε είδους περιστατικό διακομιδής που δεν αφορά μια επείγουσα κατάσταση.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα δευτερογενών διακομιδών:
          

  • Προγραμματισμένα ραντεβού για εξετάσεις και επανεξετάσεις.

  •  Διακομιδές σε κέντρα αποκατάστασης.

  •  Διακομιδές αιμοκαθαιρούμενων περιστατικών.

  •  Διακομιδές ασθενών απο ένα υγειονομικό σχηματισμό σε ένα άλλο.

  •  Εξιτήρια ασθενών που αδυνατούν να μεταφερθούν με Ι.Χ για οποιονδήποτε λόγο

  •  Διακομιδές Α.Μ.Ε.Α